Kontrast Menu Zaloguj się

Aktywność miast

Jastrzębie - Zdrój

https://www.jastrzebie.pl/

Nakręćmy się na rower! Gdzie kręcić kilometry dla Jastrzębia-Zdroju?

W Jastrzębiu-Zdroju środowisko kolarskie jest bardzo aktywne. Regularnie odbywają się m.in. Rodzinny Rajd Rowerowy „Pierwszy Dzwonek”, zawody „Złota Szprycha” czy inicjatywy miłośników dwóch kółek jak choćby „Rowerowa Petarda” – zawody MTB.

Jastrzębie-Zdrój regularnie znajduje się na trasie wyścigu Tour de Pologne, który w nieoceniony sposób przyczynia się do popularyzacji kolarstwa.

Żelazny Szlak Rowerowy

Pięć samorządów leżących bezpośrednio przy dzisiejszej granicy polsko-czeskiej postanowiło z problemu zamykanych i niewykorzystanych linii kolejowych, a także potencjału drzemiącego w historii kolejnictwa, stworzyć szansę na stworzenie unikatowego transgranicznego produktu turystycznego. Zapadła decyzja o budowie Żelaznego Szlaku Rowerowego łączącego Godów – Jastrzębie-Zdrój – Zebrzydowice – Petrovice u Karvine – Karvinę, którego spora część poprowadzona będzie po przejętych przez samorządy dawnych torowiskach.

Zakończono już I etap inwestycji, a trasa liczy sobie ponad 43 km.

W drugim, trwającym już, etapie dojdzie do rozszerzenia szlaku, zwłaszcza poprzez wybudowanie kolejnego ponad 8 kilometrowego odcinka na dawnym torowisku w Jastrzębiu-Zdroju oraz mniejszych fragmentów u innych partnerów. Dzięki rozszerzeniu szlaku powstanie duża pętla. Tym razem Liderem Projektu zostało Miasto Jastrzębie-Zdrój, ale udział w projekcie zgłosili wszyscy wcześniejsi partnerzy.

Słów kilka o historii miasta

Historia miasta Jastrzębie-Zdrój jest stosunkowo krótka, jednak miejscowość ma o wiele starszą metrykę. Niektórzy historycy sądzą, że powstała w okresie kolonizacji na prawie magdeburskim i przez jakiś czas funkcjonowała pod nazwą Hermansdorf.

Od II połowy XV wieku wieś występowała w źródłach jako Jastrzębie. Nazwa ta związana jest z legendą mówiącą o właścicielu tego obszaru „Czarnym Rycerzu”, który niczym jastrząb napadał na karawany kupieckie przechodzące przez Bramę Morawską.

Rozwój Jastrzębia związany był ściśle z odkryciem źródeł solankowych i powstaniem uzdrowiska. Swój rozkwit i świetność uzdrowisko przeżywało w okresie, gdy jego właścicielem był dr Mikołaj Witczak. Wtedy to zespół uzdrowiskowy wzbogacił się o kolejne obiekty, a kurort zyskał renomę.

Od 1951 roku rozpoczęto intensywne badania geologiczne, w wyniku których odkryto bogate złoża węgla kamiennego. W roku 1962 oddano do użytku pierwszą z kopalń, a istniejące wciąż uzdrowisko stopniowo zaczęło podupadać.

Rozbudowa przemysłu węglowego przyśpieszyła nadanie Jastrzębiu praw miejskich, co nastąpiło 30 czerwca 1963 roku. Górnictwo przez długie lata stymulowało rozwój infrastruktury społecznej i technicznej miasta. 3 września 1980 to właśnie w cechowni kopalni „Zofiówka” (dawniej „Manifest Lipcowy”), podpisano Porozumienie Jastrzębskie – protokół ugody społecznej, otwierający drogę do przemian politycznych i gospodarczych w Polsce.

W ostatniej dekadzie miasto zmieniło swoje oblicze. Nastąpił dynamiczny rozwój sektora prywatnego. Pojawiły się nowe branże m. in. produkcja artykułów spożywczych, materiałów budowlanych, przetwórstwo tworzyw sztucznych.