Kontrast Menu Zaloguj się

Aktywność miast

Włocławek

http://www.wloclawek.pl/

We Włocławku istnieje ponad 52 km ścieżek rowerowych. Część ścieżek rowerowych zlokalizowanych jest na osiedlach mieszkalnych, a część  na obszarach leśnych leżących w granicach miasta. Większość z nich wykonana jest z kostki betonowej lub materiału bitumicznego. System ścieżek rowerowych we Włocławku posiada oznakowania pionowe i poziome. Sieć ścieżek rowerowych uzupełnia dodatkowa infrastruktura, na którą składają się miejsca parkowania rowerów. Najczęściej są to standardowe stojaki rowerowe, które umieszczone są przed większością miejskich instytucji. Podobne urządzenia instalowane są również przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz punkty handlowo-usługowe. W centralnym punkcie miasta (przy dużym centrum handlowym) znajduje się samoobsługowy serwis rowerowy.

Mieszkańcy Włocławka często używają rowerów jako alternatywną formę przemieszczania się. Oprócz tego rower wykorzystywany jest przez włocławian jako sposób na aktywność sportową i rekreację, czego dowodem jest udział wielu mieszkańców w cyklicznie organizowanych miejskich rajdach rowerowych (w 2018 r. odbyło się pięć rajdów rowerowych, w których wzięło udział ok. 900 osób).