Menu Zaloguj się

Kielce

Kielce

http://www.um.kielce.pl/

Kielce to nowoczesne, dynamicznie rozwijające się miasto, które wykorzystało skok cywilizacyjny, jaki niesie ze sobą członkostwo w Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich lat, dzięki środkom unijnym, inwestowaniu w placówki kultury, pomoc społeczną, infrastrukturę techniczną i sportową stały się przyjazne dla swoich mieszkańców, turystów, przedsiębiorców i osób niepełnosprawnych. Dzięki najszybciej rozwijającym się w Polsce Targom Kielce, od lat stanowią miejsce spotkań największych firm krajowych i zagranicznych, reprezentujących różne dziedzin gospodarki. Jednym z ważniejszych wydarzeń w tym roku będą jubileuszowe X Międzynarodowe Targi Rowerowe KIELCE BIKE-EXPO. 

                                                             Ratusz widziany z Rynku


Kielce to również miasto geologicznych osobliwości, różnorodności form przyrody oraz ukształtowania terenu, które są doskonałą bazą dla uprawiania sportu oraz miejscem odpoczynku i rekreacji. Mieszkańcy korzystając z uroków i możliwości jakie stwarza natura oraz powstająca infrastruktura, żyją aktywnie wykorzystując różne formy mobilności. Również w Kielcach komunikacja rowerowa odgrywa coraz większą rolę w codziennych podróżach i jest katalizatorem przemian społecznych i gospodarczych.

 

Poniżej możemy zobaczyc unikatowa infrastrukturę -  tzw. bród rowerowy umożliwiający przejazd z jednej strony rzeki Silnica na drugą pod jezdnią ul.Ogrodowej